Licentie verlengd.

Woensdag 03 februari 2021 is er een digitale steekproef bij zwembad De Broene ‘eugte afgelegd. Hieronder lees je wat de NRZ er over heeft gezegd:

Uit de steekproef is gekomen dat zwembad De Broene ‘eugte in de praktijk uitvoert wat op papier vermeld staat. Dit is gebleken uit een steekproef op enkele kwaliteitscriteria en uit een gevoerd praktijkgericht interview met een zwemlesgevende. Aangetoond is dat er noodzakelijke aanvullingen en opvolgingen zijn op de onder de Licentie Nationale Zwemdiploma’s vallende kwaliteitscriteria.

De Nationale Raad Zwemveiligheid is er trots op dat zwembad De Broene ‘eugte er voor kiest om te blijven voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Samen staan voor het borgen van veiligheid en kwaliteit van het zwemonderwijs!

De Nationale Raad Zwemveiligheid feliciteert zwembad De Broene ‘eugte wederom met het behaalde resultaat: VERLENGING LICENTIE NATIONALE ZWEMDIPLOMA’S.

Bedankt voor de samenwerking, samen maken wij Nederland een stuk zwemveiliger!

Up