Privacybeleid

Privacy verklaring Zwembad Staphorst
Via S.Z.G.S Zwembad de Broene ‘eugte (Zwembad Staphorst) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Zwembad Staphorst acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan  de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze  privacyverklaring;
 • wij u eerst vragen om  uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Zwembad Staphorst is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-04-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Zwemscore

Uw akkoord
Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij ‘doeleinden van de gegevensverwerking’.

Kassasysteem en Zwemscore
Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor het herkennen van uw pas in het kassasysteem en om de vorderingen van de zwemlessen bij te houden in Zwemscore.

Opslag van uw gegevens
Zolang u bij ons lessen volgt of een actieve leskaart heeft, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. Als de zwemlessen stoppen of als u zelf uw leskaart beëindigt, zetten we uw gegevens op non-actief. Het definitieve verwijderen gebeurt na 12 maanden.

E-mail
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per e-mail

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Op onze website maken we gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en tasten uw privacy niet aan.
Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies van Google Analytics.
Deze hebben we geanonimiseerd:
– het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd
– ‘gegevens delen’ met Google is uitgeschakeld
– we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
– we hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Op onze website worden uw gegevens via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en ‘https’.

Noodsituaties
In noodsituaties of levensbedreigende situaties gebruiken we persoonsgegevens zonder toestemming vooraf. Bijvoorbeeld de gegevens van slachtoffers van een ongeluk, aanslag of brand.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze  privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze  privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze  wijzigingen op de hoogte bent.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op.

U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:
– aan te passen
– te wissen
– over te dragen aan iemand anders.

Stuur uw verzoek naar info@zwembad-staphorst.nl, dan maken wij het voor u in orde.

Contactgegevens
S.Z.G.S Zwembad de Broene ‘eugte
J.J. Gorterlaan 6
7951 NA Staphorst
Tel. 0522-461895.
KVK 41022703

www.zwembadstaphorst.nl
info@zwembadstaphorst.nl

Up