Huisregels

De accommodatie is alleen toegankelijk voor gebruikers van het zwembad.
Betreden van het zwembad is geheel voor eigen risico.
Het zwembad is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade.
Het zwembad is toegankelijk voor iedereen die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
Kinderen onder de zes jaar mogen alleen onder begeleiding in het zwembad.
Het wedstrijdbad is voor iedereen die minimaal over het A-zwemdiploma beschikt.
Het instructiebad is voor iedereen toegankelijk.
Kinderen die geen zwemdiploma hebben, mogen niet in het wedstrijdbad, uitzondering op de regel vormen kinderen die op zwemles zitten in bandje Groen en Blauw en EasySwim en moeten oefenen, zij mogen onder begeleiding van een volwassene (18+) oefenen.
Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen.
Er mag geen glas worden meegenomen naar het zwembad.
Roken is verboden in de gehele accommodatie, evenals gebruik van verdovende middelen.
Hardlopen op de perrons is niet toegestaan en ook zeer risicovol.
Duiken in het ondiepe gedeelte van het wedstrijdbad en in het gehele instructiebad is ten strengste verboden.
Zwemmen met een onderbroek onder de zwembroek is niet toegestaan, ook zwemmen in gewone kleding is niet toegestaan. Uitzondering: gebruik kleding zwemlessen.
In het binnenbad zijn geen tennisballen en voetballen toegestaan
Gebruik van de glijbaan geschiedt onder de regels zoals vermeld op het bord onder aan de trap van de glijbaan, dus o.a. niet lopen of stil blijven zitten in de glijbaan.
De zwemzaal mag niet met buitenschoenen betreden worden.
Het melden van defecten aan het zwembad gebeurt bij de kassa.
Klachten melden bij de kassa van het zwembad.
Uw kleding dient netjes opgehangen te worden op de daarvoor bestemde plaatsen of in de daarvoor bestemde kluisjes.
Alle aanwijzingen van het zwembadpersoneel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

 

Laatste aanpassing: april 2017 .

Up