Waterplein

De organisatie SMON Welzijn houdt jongeren actief bezig door speel en beweegpleinen te organiseren.
Het zwembad wil hier bij betrokken zijn en daarom wordt diverse keren het waterplein georganiseerd.

Alle kinderen die op de basis school zitten mogen tijdens het waterplein zwemmen voor € 2,50.

Up