Aangepast zwemonderwijs

Is deelname aan de reguliere zwemlessen om wat voor reden dan ook niet mogelijk? Geen probleem! Zwembad De Broene ‘eugte geeft ook lessen aan kinderen en volwassenen die buiten de reguliere lessen vallen. De nadruk van deze zwemlessen ligt op bewegen in het water, samen met een begeleider. Met een passend, persoonlijk aangepast lesprogramma onder leiding van deskundige instructeurs werken we samen naar het doel toe: het halen van een zwemdiploma, regulier of aangepast naar de mogelijkheden van je kind.

Omdat we bewust kiezen voor een kleine groep van maximaal vijf kinderen is er veel individuele aandacht. De lestijden zijn op maandag avond van 18:00 tot 19:00 voor gevorderden en dinsdagavond tussen 18:00 en 19:30 voor beginners. En op dinsdagavond van 19:30 tot 20:30 voor volwassenen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Up